Delegacija Parlamentarne skupštine BiH učestvovala u Bukureštu na Regionalnoj konferenciji o izradi, usvajanju i upotrebi zakona o okončanju nasilja nad ženama i djevojčicama.

Predsjedavajući Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Mirsad Isaković, članica Komisije Maja Gasal – Vražalica i delegatkinja u Domu naroda PSBiH Zdenka Džambas učestvovali su u Bukureštu na Regionalnoj konferenciji za srednju i istočnu Evropu o izradi, usvajanju i upotrebi zakona o okončanju nasilja nad ženama i djevojčicama.

Na Konferenciji, koju su organizirali Interparlamentarna unija i Predstavnički dom Parlamenta Rumunije u saradnji sa organizacijom „Globalna prava za žene“, raspravljalo se o suštini, uzrocima i posljedicama nasilja u porodici i seksualnog nasilja, kao i o izazovima pravnih reformi u ovoj oblasti u zemljama regije.

Učesnicima Konferencije, među kojima su bili parlamentarci, državni zvaničnici i predstavnici nevladinih organizacija koje se bave zaštitom žrtava nasilja u porodici i seksualnog nasilja, predstavljeni su najnoviji statistički podaci za zemlje srednje i istočne Evrope, kao i studija o seksualnom nasilju.

Kroz tri panela, učesnici konferencije razmatrali su dobre prakse reagiranja u sistemu građanskog i krivičnog prava na nasilje nad ženama i djevojčicama, kao i dobre prakse u multisektorskoj saradnji u provođenju zakona o nasilju nad ženama i djevojčicama.

Jedan od panela Konferencije bio je posvećen i međunarodnom i regionalnom okviru za okončanje nasilja nad ženama i djevojčicama. Posebno je bilo riječi o ratifikaciji Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), koju je naša država ratificirala u novembru 2013. godine. S tim u vezi, članovi naše Delegacije naglasili su da Bosna i Hercegovina ima usvojenu Okvirnu strategiju za primjenu Istanbulske konvencije, koja se provodi od jula 2015. godine. (kraj)