Agencija za ravnopravnost spolova BiH, u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH, je održala dvodnevnu radionicu na Vlašiću od 17. do 19. novembra, koja je okupila 30 osoba za rodna pitanja iz OS BiH i sigurnosnih/policijskih struktura, zajedno sa članovima i članicama Koordinacionog odbora za primjenu BiH Akcionog plana za implementaciju UN Rezolucije 1325 u BiH, iz Ministarstva odbrane i Ministarstva sigurnosti.

Radionici je prisustvovala i predstavnica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, gospođa Kika Babić-Svetlin, koja je svojom prezentacijom svim prisutnim približila domaći i međunarodni zakonski okvir i obaveze vezane za primjenu BiH Akcionog plana za implementaciju UN Rezolucije 1325 u BiH.

Radionica je bila edukativnog karaktera, gdje su učesnici imali priliku da steknu specifična znanja o rodnoj ravnopravnosti.

Također je prezentovan program za borbu protiv nasilnog ekstremizma, kao i program o rodnim perspektivama vezanim za nasilni ekstremizam.