Gender akcioni plan BIH 2013-2017.

Gender akcioni plan BIH 2013-2017.

Gender akcijski plan Bosne i Hercegovine za razdoblje 2013.-2017. godine je strateški dokument koji sadrži strateške ciljeve, programe i mjere za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u svim područjima društvenog života i rada, u javnoj i privatnoj sferi. On daje...
Zakon o ravnopravnosti spolova u BIH

Zakon o ravnopravnosti spolova u BIH

Zakon o ravnopravnosti spolova („Službeni glasnik BiH br. 16/03) usvojen je 2003. godinei predstavlja najvažniji instrument za razvijanje svijesti o pitanjima ravnopravnosti spolova i uvođenje principa ravnopravnosti spolova u javne politike i propise. Zakon u svim...