Ceremonija potpisivanja Memoranduma o grant sredstvima između Američke agencije za međunarodni razvoj – USAID i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH upriličena je 19.10.2015. godine, u Sarajevu.

Sporazum su potpisali ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac i direktor Misije USAID-a za BiH, Peter Duffy i ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u BiH, Maureen Cormack.

Ministrica Borovac je izjavila da će se sredstva usmjeriti na dva pravca. Prvi je u pravcu sektora za ljudska prava, gdje će se sredstva, u iznosu od milion američkih dolara iskoristiti za  istraživanja u oblasti poštovanja, promocije i regulisanja ljudskih  prava.

Sva istraživanja i analize u oblasti ljudskih prava, doprinijeće boljem i funkcionalnijem primjenjivanju konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, tako da ćemo imati jasniju sliku koliko se građani Bosne i Hercegovine koriste svim onim instrumentima koje imaju funkciju zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda, te koliko država sa svoje strane poznaje primjenu tih konvencije, na svim nivoima vlasti – istakla je ministrica Borovac.

slika2

 

slika4

Drugi pravac gdje će sredstva biti usmjerena, u iznosu od 750 hiljada američkih dolara namijenjen je Agenciji za ravnopravnost spolova BiH i biće primjenjen za sprovođenje Istanbulske konvencije, o suzbijanju svih oblika nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Ova sredstva će biti iskorištena za različite vrste obuka, unapređenje i korisnika usluga i onih koji će pružati te usluge.

 

– Prevashodno je cilj da se okvirni program koji smo donijeli uz navedenu Konvenciju primjeni u BiH, uključivanjem svih aktera, od državnih organa, institucija, građana i nevladinog sektora, da usmjere svoje aktivnosti na suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici, kako bi država mogla da preduzme adekvatne mjere koje bi dovele do primjene Istanbulske konvencije, u potpunosti, u BiH – navela je ministrica Borovac.

Posebno značajnim je ocijenila da žene žrtve nasilja prepoznaju da država želi da pruži adekvatnu pomoć i da su one te koje mogu da se obrate nadležnim organima, jer „nasilje u porodici nije privatni nego društveni problem“.

slika5Ambasadorica SAD u BiH, Maureen Cormack je izjavila da je vrlo bitno pomoći da se u BiH provedu zakoni, konvencije i ugovori koji su do sada potpisani. Istakla je da oni postoje na papiru, ali je vrlo bitno preduzimati mjere na njihovoj provedbi.

Po njenim riječima, to je problem s kojim se ljudi suočavaju širom svijeta, ali ključna stvar je preduzimati sve neophodne  mjere da se provode zakoni kako bi se posebno zaštitile žene koje su žrtve nasilja.

– Da li će se to raditi kroz otvaranje sigurnih kuća ili uspostavu linija za pomoć, da li će se raditi na obuci policajaca, sudija, tužilaca… Dakle, cilj je da se cijelo društvo ujedini oko ovoga problema i da se postignu konkretni koraci kako bi se postigao napredak u njegovom rješavanju – istakla je ambasadorica Cormack. 

 

 

SVEČANA CEREMONIJA; POTPISIVANJE SPORAZUMA IZMEĐU MINISTARSTVA ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE I USAID-a from bonaventura on Vimeo.