09.02.2018.

Danas je u Sarajevu održan pripremni sastanak na kojem je predstavljen kurs učenja na daljinu o zaštiti od diskriminacije za uposlenike/ice Agencije za ravnopravnost spolova BiH i Gender Centra Federacije BiH, dok je isti  juče predstavljen u Banjaluci za uposlenike/ce Gender centra Republike Srpske.

Cilj kursa je jačanje kapaciteta Agencije za ravnopravnost spolova BiH i entitetskih gender centara  u identifikaciji i rješavanju predmeta diskriminacije. Kurs, kreiran od strane Vijeća/Savjeta Evrope u okviru Evropskog Programa za edukaciju pravnika o ljudskim pravima – HELP, je sastavljen od modula o međunarodnim standardima i mehanizmima za suzbijanje diskriminacije, uključujući i standarde nadzornih tijela Vijeća/Savjeta Evrope i Evropskog suda za ljudska prava. Evropski program za edukaciju pravnika o ljudskim pravima (HELP) podržava zemlje članice Vijeća/Savjeta Evrope u primjeni Evropske Konvencije o ljudskim pravima (EKLJP) na nacionalnom nivou. HELP metodologija i izvori se sistematski koriste u svim aktivnostima Vijeća/Savjeta Evrope na razvijanju kapaciteta u primjeni EKLJP, koje se organizuju u zemljama korisnicama projekata, uključujući i aktivnosti koje se sprovode u okviru zajedničkih programa  Evropske Unije i Vijeća/Savjeta Evrope.

Pripremni sastanak je organizovan u okviru projekta pod nazivom: “Jačanje Institucije ombudsmana za ljudska prava u borbi protiv diskriminacije“ – koji je sastavni dio programa saradnje između  Evropske unije i Vijeća/Savjeta Evrope: “Horizontalni instrument podrške Zapadnom Balkanu i Turskoj”.