Novosti

Dobrodošli na stranicu Agencije za ravnopravnost polova, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Ljudska prava interspolnih osoba

Pregledajte potpunu infografiku o ljudskim pravima interspolnih osoba, prema podacima Sarajevskog otvorenog centra, na linku: 4-Infografika-april-Ljudska-prava-interspolnih-osoba_PDF...

Sastanak direktorice Agencije i Ambasadorice Verveer

(Sarajevo, 8. maj 2019) U zvaničnoj posjeti Agenciji za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine danas je boravila ambasadorica Melanne Verveer, specijalna predstavnica predsjedavajućeg OSCE-a za pitanja...

Izabrano deset novih članova GREVIO

Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, kao predstavnica Bosne i Hercegovine, učestvovala je na sastanku Komiteta zemalja članica Istanbulske Konvencije koji je održan 01.04.2019. godine u Strasbourgu. Na sastanku je, u skladu s Rezolucijom CM/Res(2014)43,...

Arhive