Novosti

Dobrodošli na stranicu Agencije za ravnopravnost polova, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Obilježen Međunarodni dan žena na selu

(Sarajevo, 15. 10. 2019) Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena na selu godine u organizaciji Sweden/USAID FARMA II projekta upriličen mini-sajam na kojem su sudjelovali predstavnici/e 11 kompanija i zadruga koje surađuju sa ženama iz ruralnih zajednica širom...

JAVNI POZIV GLAVNI KOORDINATOR/ICA FIGAP II PROGRAMA

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, u saradnji sa Gender Centrom Federacije Bosne i Hercegovine i Gender centrom Republike Srpske, izradila je Finansijski instrument za provedbu Gender akcionog plana...

Čestitke za uspješno održanu Paradu ponosa

Agencija za ravnopravnost spolova BiH MLJPI upućuje iskrene čestitke Organizacionom odboru „Prve bosanskohercegovačke povorke ponosa“ i pripadnicama i pripadnicima policijskih snagama koje su učestvovale  u osiguranju, na uspješnoj organizaciji Povorke ponosa,...

Arhive