Novosti

Dobrodošli na stranicu Agencije za ravnopravnost polova, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Prezentacija rodno odgovorne budžetske analize

U ponedjeljak, 18. jula 2016. godine, u Zgradi insitucija BiH, održana je prezentacija Rodno odgovorne budžetske analize odabranih sektora, odnosno programa Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Rodno odgovorna analiza provedena je tokom...

Sastanak sa Inicijativom Građanke za ustavne promjene

U srijedu, 07.07.2016. godine, predstavnice Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice održale su sastanak sa Inicijativom Građanke za ustavne promjene. Građanke za ustavne promjene je inicijativa koja okuplja 36 organizacija...

Sastanci sa ambasadoricom Melani Verveer

U okviru posjete Bosni i Hercegovini, Specijalna predstavnica predsjedavajućeg OSCE-a za pitanja ravnopravnosti, ambasadorica Melani Verver održala je sastanke sa predstavnicima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Agencije za ravnopravnost spolova –...

Izabrano 11 članica i članova CEDAW komiteta

(Njujork, 21. juna 2016) Na 19. sastanku država-potpisnica Konvencije za eliminaciju svih oblika diskriminacije nad ženama (CEDAW), održanom u sjedištu UN u Njujorku, izabrano je jedanaest članova i članica Komiteta za eliminaciju diskriminacije nad ženama...

Smanjiti nejednakost i neprihvatanje LGBTI populacije u BiH

(Sarajevo, 22. Juni 2016). Predstavnici Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine učestvovali su na okruglom stolu „Smanjiti nejednakost i neprihvatanje i ojačati borbu protiv homofobije i transfobije u BiH“, održane u organizaciji UNDP-a BiH. Na okruglom...

Arhive