Novosti

Dobrodošli na stranicu Agencije za ravnopravnost polova, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Održana konferencija o porodičnom nasilju nad LGBTI osobama

(Sarajevo, 16. 11. 2018) Predstavnik Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine učestovao je u svojstvu uvodničara na današnjoj konferenciji „Da li sistem prepoznaje porodično nasilje nad LGBTI osobama?“, održanoj u organizaciji „Sarajevskog otvorenog...

JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavilo je Javni poziv za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge za izradu Istraživanja sa preporukama za unapređenje rodno odgovorne statistike, programa i politika u institucijama BiH. Agencija za...

USVOJEN GAP BiH  za period 2018. – 2022.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je Odluku o usvajanju Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine (GAP BiH)  za period 2018. – 2022. godine. Ovo je treći dokument u ovoj oblasti koji sadrži strateške ciljeve,...

Arhive