U Brčkom je održan okrugli stol o ravnopravnosti spolova i rodno zasnovanog nasilja. To je jedan u nizu događaja u sklopu obilježavanja Sedmice ravnopravnosti spolova, a organizirala ga je Komisija Skupštine Brčko distrikta. Sudionici događaja zajednički su ocijenili kako je nužno donošenje zakonskih akata koji bi regulirali ovu oblast.

Iako Bosna i Hercegovina posljednjih 20 godina bilježi značajno poboljšanje u ravnopravnosti spolova, neophodno je stalno raditi na regulatornom okviru ove oblasti i promociji ravnopravnosti na svim nivoima, a naročito na preventivnom i multidisciplinarnom sprečavanju nasilja u obitelji i nad ženama, naglasio je predstavnik Agencije za ravnopravnost spolova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Saša Leskovac. Sudjelovanje žena u političkom i društvenom životu u BiH je u porastu, no još ne u mjeri koju definiraju i omogućavaju usvojeni zakoni. Iako statistike ne upućuju na porast obiteljskog nasilja na području distrikta Brčko, skupštinska komisija i NVO, u pripremi Zakona o ravnopravnosti spolova, razmatraju i inicijativu za izgradnju sigurne kuće.

 

“Da se ubrza donošenje Zakona protiv nasilja u porodici, da se institucionalno zaokruži priča tako da od trenutka prijavljivanja bilo koje vrste nasilja do izvršenja i zaštite žrtve vremenski period bude što kraći kako bi žrtva bila maksimalno zaštićena”, kazala je Lidija Ljubojević, predsjedajuća Komisije za ravnopravnost spolova.

brcko

Aktivni sudionik ovog procesa je i OESS, čiji su predstavnici istaknuli nužnost postojanja učinkovitih mehanizama u borbi protiv nasilja. Udruženje GENDER još još jedan od sudionika priče o potrebi zaštite žrtava nasilja, a prema onome što oni ističu aktivnosti po ovom pitanju u Brčkom poprimaju uzlaznu putanju. “Prema mojim procjenama i onime čime se mi bavimo u posljednje vrijeme, stvari se popravljaju i radi se na tome svakodnevno”, kazala je Tatjana Ristić, predsjednica Udruženja GENDER.

Agencija za ravnopravnost spolova BiH već duže vrijeme aktivno djeluje kad je riječ o ovoj problematici. Ovoga je puta naglasak na nasilju u obitelji kao jednom od najčešćih primjera u našoj zemlji. “Aktivno se radi na regulatornom okviru i multidisciplinarnom pristupu gdje vrijedni i posvećeni radnici u policiji, socijalnom radu, medicinskom sektoru zajednički rade i radit će u budućnosti na preveniranju i otklanjanju pojava nasilja u porodici i nasilja nad ženama uopće”, kazao je Saša Leskovac, stručni savjetnik u Agenciji za ravnopravnost spolova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Sudionici Okruglog stola zajednički su zaključili kako uspostavljanje ravnopravnosti spolova doprinosi i ekonomskom i društvenom napretku jer ravnopravno učešće u svim sferama života oslobađa veliki socioekonomski potencijal.