Na 9. sjednici Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine utvrđeni su prijedlozi Okvirnog zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom i Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH.

Na prijedlogu Okvirnog zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom već dugo rade najbolji medicinski stručnjaci, a Zakon je nastao iz potrebe uređivanja ove oblasti kako bi se parovima i ženama koji na uobičajeni način ne mogu dobiti potomstvo, omogućilo ostvarivanje ustavnog prava na zasnivanje obitelji.

Bosna i Hercegovina nema poseban zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji (MPO) ni na državnoj, niti na entitetskoj razini, iako je 2012. bio pokušaj da se donese u Federaciji BiH, no zakon nije dobio potporu u parlamentu. Zakonom o zdravstvenom osiguranju RS propisano je da se postupci liječenja neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje utvrđuju posebnim zakonom, ali ovaj zakon nije donesen. Okvirnim zakonom predviđeno je da entiteti i Brčko Distrikt u roku od šest mjeseci donesu svoje zakone koji bi bili u skladu sa zakonom na državnom nivou, te na taj način BiH ispuni očekivanja svojih građana i svrsta se u red ostalih država u regiji koje imaju ovakav zakon.

Zakon o izmjenama i dopuni Izbornog zakona Bosne i Hercegovine predviđa da na kandidatskim listama mora biti jednak broj kandidatkinja i kandidata uz naizmjenično navođenje. Kako je priopćeno iz Komisije, ovo je njihov odgovor na najave da će prijedlogom Interresorne radne grupe za izmjene izbornog zakonodavstva biti ukinuta odredba Izbornog zakona BiH o rasporedu kandidata na listama. Smatraju kako bi to predstavljalo nazadovanje u postignutim pravima žena, budući bih ih političke stranke mogle staviti na kraj lista što bi za posljedicu imalo smanjen postotak izabranih žena u zakonodavnim tijelima.

Nakon utvrđivanja dvaju prijedloga zakona na Komisiji za ostvarivanje ravnopravnosti spolova, prijedlozi će biti upućeni u parlamentarni postupak Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.