Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH objavilo je JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava za podršku izgradnji partnerstva između nevladinih organizacija i nadležnih institucija za provođenje Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu.

Tekst Javnog poziva i priloge možete preuzeti na bosanskom, hrvatskomsrpskom jeziku na web stranici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH , a rok za dostavu prijava na Javni poziv je 21 dan od dana (od 11.08.) objavljivanja na web stranici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.