Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine je, u povodu Međunarodnog dana mirovnih operacija Ujedinjenih nacija, 29.maja, prigodnom svečanošću obilježilo 15 godina od učešća policijskih službenika iz BiH u operacijama podrške miru.

Zamjenik ministra sigurnosti BiH Mijo Krešić je, obraćajući se prisutnima, kazao da su ovu važnu godišnjicu željeli obilježiti svečano i zahvaliti svima koji su doprinijeli da  sudjelovanje BiH u mirovnim misijama bude prepoznato i pohvaljeno.
150529043.15_xl
Zamjenik ministra sigurnosti BiH, istaknuo je da najveću zahvalnost zaslužuju policijski službenici i službenice koji su dostojanstveno predstavljali BiH u dalekim, nesigurnim krajevima svijeta u kojima su životi tamošnjih ljudi ugroženi različitim konfliktnim situacijama.

Zahvalnost je upućena i svim ministarstvima unutarnjih poslova i agencijama za provođenje zakona u BiH, na svim nivoima vlasti, od državnih, entitetskih, do kantonalnih i Policije Brčko Distrikta BiH. Oni su na različite načine davali podršku u postupku pripreme i upućivanja policijskih službenika i službenica u mirovne misije UN-a.

Na današnjoj svečanosti uručene su zahvalnice zaslužnim institucijama i pojedincima, te je Agenciji za ravnopravnost spolova BiH dodjeljena je Zahvalnica za unapređenje ravnopravnosti spolova u sektoru sigurnosti. 

Pored toga, predstavljena je Publikacija o učešću BiH u operacijama podrške miru, u pet mirovnih misija – Istočni Timor, Haiti, Sudan – Južni Sudan, Liberija i Kipar.

150529043.8_xl

*fotografije preuzete sa portala klix.ba