Obavještavamo Vas da se Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH  od 05.02.2018 god. nalazi na novoj adesi:

Dubrovačka 6
71 000 Sarajevo

http://www.rutmap.ba/ulica-dubrova%C4%8Dka-broj-6