U petak, 08.01.2016. godine, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Samra Filipović-Hadžiabdić, održala je sastanak sa zamjenicom direktora misije USAID-a u BiH, Elom Challenger i izvršnim direktorom Sarajevskog otvorenog centra. Na sastanku je bilo riječi o operacionalizaciji prava LGBT osoba u Operativnim planovima.

Do izbora 2014. godine, nitko se na razini države, entiteta i kantona nije ozbiljno bavio pravima LGBT osoba. No, zbog pritiska međunarodne zajednice, aktivnog rada Sarajevskog otvorenog centra (SOC), ali i konačnog shvaćanja značaja ovog pitanja, ministarstva, agencije i ostala vladina tijela počela su djelovati proaktivno.

WP_20160108_10_22_49_Raw_LI

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH pripremilo je Akcioni plan za suzbijanje diskriminacije, koji sadrži konkretne mjere za rad na pravima LGBT osoba, s fokusom na prava transrodnih osoba. Ovaj bi se dokument ubrzo trebao usvojiti na Vijeću ministara BiH.