Zajednička komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine organizovala je dvodnevnu konferenciju pod nazivom „Ostvarivanje i zaštita ljudskih prava i sloboda, kroz zakonodavni okvir, trenutno stanje i planove institucija BiH, u oblasti ljudskih prava“, 22. i 23. juna u Etno selu „Stanišić“ kod Bijeljine.

Cilj konferencije, koja se održala uz podršku partnerskih međunarodnih organizacija Misije OSCE-a u BiH, Misije UN-a u BiH i Evropske komisije u BiH, bio je utvrđivanje trenutnog stanja ljudskih prava u BiH, sagledavanje problema i pronalazak rješenja za unaprjeđenje ljudskih prava u BiH, te praćenje realizacije zaključaka koji će proizaći s konferencije.

Na dvodnevnoj konferenciji učestvovali su predstavnici Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma PSBiH, predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstva civilnih poslova BiH, Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH, Fonda za povratak BiH, Parlamenta Federacije BiH, Narodne skupštine Republike Srpske, kao i Gender centra Republike Srpske.

slika1

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac je predstavila sve važne činjenice u pogledu ministarstva, odnosno trenutnog stanja i zakona koji su donešeni, te  implementaciju tih zakona i probleme u njihovoj primjeni.  Prezentovan je program rada ministarstva i očekivani rezultati  za ovu godinu. Ministrica je takođe istakla da očekuje podršku parlamenta u  praćenju  izvršavanja brojnih preporuka međunarodnih institucija koje su obavezujuće za BiH.

slika2

Prezentirane su i aktivnosti Ministarstva sigurnosti BiH, Službe za poslove sa strancima, Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH, Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH i Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja.

Konferenciji je takođe prisustvovao i zamjenik Odjela za ljudsku dimenziju u Misiji OSCE-a, gospodin Fermin Cordoba, koji je tom prilikom izjavio kako Misija OSCE-a u BiH pruža punu podršku radu parlamenta u BiH od 2001. godine i kako je ovo bitan momenat koji se bavi pitanjima ljudskih prava.

slika3