Danas (25.11.) obilježavamo Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama kojim počinje svjetska kampanja “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” kao globalna, svjetska kampanja koju obilježava 1,700 organizacija u preko 100 država svijeta. Kampanja počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, i završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava.
25. novembar proglašen je Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama na prvom sastanku feministkinja Latinske Amerike i Kariba (Feminist Encuentro), održanom u Bogoti 1981. godine. Na sastanku su žene govorile o porodičnom nasilju, silovanjima i seksualnom zlostavljanju, te nasilju koji žene trpe pod režimima, uključujući torturu i nasilje nad političkim zatvorenicama. 25. novembar je odabran kao dan sjećanja na sestre Mirabel (Patriu, Minervu i Mariu Teresu) koje je brutalno ubio diktator Rafael Trujillo u Dominikanskoj republici 1960.

1999. godine Ujedinjene Nacije su rezolucijom 54/134 službeno potvrdile 25. novembar kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

Kampanja “16 dana aktivnizma” obuhvata četiri važna međunarodna datuma koja povezuju žene, nasilje i ljudska prava:
25. novembar- Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama
1. decembar-Svjetski dan borbe protiv AIDS-a
3. decembar – Međunarodni dan osoba sa invaliditetima
6. decembar- Godišnjica Montrealskog masakra
10. decembar -Međunarodni dan ljudskih prava

Ova kampanja ima za cilj da dovede u fokus svog rada okvir ljudskih prava i koristi ga kako bi osigurala da državni i nedržavni akteri pokažu odgovornost za nasilje nad ženama.

Rezultati Istraživanja o rasprostranjenosti i karakteristikama nasilja prema ženama BiH (2013) pokazali su da je polovina žena (47% žena) u BiH tokom života barem jednom bila izložena nekoj od vrste nasilja, odnosno svaka deseta žena (11% žena) u godini dana koja je prethodila istraživanju. Nalazi ukazuju da je psihičko nasilje najrasprostranjenije sa ukupnom stopom prevalencije, te da iza njega slijedi fizičko nasilje. Seksualno nasilje doživelo je tokom odraslog života 6% žena. Ovi nalazi ukazuju da je u Bosni i Hercegovini prisutna „tolerancija na nasilno rješavanje konflikata“ koja povećava rizike od nasilja nad ženama i da kao društvo prihvatamo kulturu nasilja.

U cilju prevencije i suzbijanja nasilja nad ženama različitim aktivnostima se obilježava Međunarodna kampanja „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“. U tom periodu pojačane su medijske kampanje protiv nasilja nad ženama, održavaju se zajednički okrugli stolovi, distribuiraju brošure, leci i plakati, čija je zajednička poruka “Zajedno u borbi protiv svih oblika nasilja nad ženama, uključujući nasilje u porodici“.
Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH različitim aktivnostima obilježava i podržava Međunarodnu kampanju „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“. Ove godine Agencija za ravnopravnost spolova BiH provodi “Kampanju bijele vrpce – Muškarci u borbi protiv muškog nasilja nad ženama “, podižući svijest javnosti o borbi protiv nasilja nad ženama. Nošenjem bijele vrpce pokazujemo spremnost za okončanje nasilja nad ženama i djevojčicama.