Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, povodom obilježavanja Međunarodnog dana porodice, 15. maja/svibnja, želi da ukaže na nedostatke koje nosi savremeni način života, a za posljedicu ima nesigurnu porodicu.

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine u svojim podacima bilježi stalni pad ukupnog broja živorođenih, u odnosu na prethodnu godinu, a održava se konstantan procentni odnos strukture živorođenih prema redu rađanja prvog, drugog, trećeg, četvrtog ili petog djeteta. Prosječna starost majke, unutar kategorija rođenja prvog, drugog, trećeg, četvrtog ili petog djeteta, se povećava. U 2015. godini za prvo dijete to je oko 27 godine, za drugo oko 30 godine, za treće oko 32 godine, za četvrto oko 33,5 godina i za peto oko 35 godina.

U posljednjoj deceniji je zabilježen trend stalnog povećanja godina starosti pri sklapanju prvog braka, što znači da žene i muškarci sve kasnije stupaju u brak. Prosječna starost nevjeste pri zaključenju prvog braka u 2014. godini je bila 26.4 godina, a kod mladoženje 29.6 godina života.

U 2015. godini sklopljeno je 19.686 brakova, a razvedeno 2.963 što čini čak 15% od ukupnog broja sklopljenih brakova u 2015. godini. Najveći broj razvoda je u kategoriji u kojoj muškarac i žena imaju od 40-49 godina. U svim kategorijama je došlo do povećanja broja razvoda bez obzira na to koliko je trajao brak i da li su postojala djeca u braku,

Potrošačko društvo nameće mišljenje da se sve može kupiti i da je sve za jednokratnu upotrebu, ali porodicu ne čine stvari. Iskreno uvažavanje, poštivanje, ljubav, toleranciju i prijateljske odnose nemoguće je kupiti.

Ravnopravna raspodjela kućanskih poslova i usklađivanje obaveza profesionalnog i porodičnog života doprinijet će odgovornosti svih članova porodice. Zakoni i prakse koji ne daju jednaka prava i mogućnosti muškarcima i ženama ili dječacima i djevojčicama negativno utiču na razvoj porodice, ali i društva u cjelini.

Porodicu je potrebno gajiti i razvijati, popravljati i dograđivati po mjeri svih njenih članova i članica.