Predstavnici Agencije za ravnopravnost spolova BiH učestvovali su u dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji „Nasilje u porodici: Nove prakse u sudskom razmatranju slučajeva nasilja u porodici“ koju su 3. i 4. decembra u Sarajevu organizirali Ženevski centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF) i Atlantska inicijativa, uz podršku ambasade Kraljevine Norveške i Kraljevine Švedske u BiH, te Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Ureda za razvoj, podršku i edukaciju tužilaštva u inostranstvu (OPDAT), koji djeluje u okviru Ambasade SAD-a u BiH.

Cilj konferencije je bio unaprijediti odgovor pravosuđa na nasilje u porodici i istaći značaj uloge sudija u svjetlu zaštite i unaprijeđenja bezbjednosti za žrtve.

konferencija sud za tekst

Konferenciji su prisustvovale sudije iz SAD i Evrope, te sudije iz svih dijelova BiH koje rade na slučajevima nasilja u porodici. Učesnici su imali priliku da saznaju više o mehanizmima borbe protiv nasilja u porodici u BiH, SAD, Norveškoj, Švedskoj, Švajcarskoj, Mađarskoj i Španiji kao i da razmijene iskustva sudske prakse u BiH

Kao što je istakla jedna od učesnica, dr. Majda Halilović, “ono što je problematično i što je istraživanje i pokazalo jeste da najteži oblici nasilja u porodici nisu prepoznati unutar krivičnopravnog sistema BiH. Ono što žene najviše pogađa, jeste to da se nasilje vrši pred djecom, a djeca nisu samo pasivni posmatrači, već aktivni učesnici nasilja jer pokušavaju da razdvoje roditelje tokom nasilnih epizoda. Također, ono što se ne uzima dovoljno u obzir u bh. sistemu, jeste to da se nasilje pred djecom ne tretira dovoljno u sudskimpresudama, a to nije u skladu s najboljim praksama.”