U Sarajevu je 12. i 13. maja održana Konferencija “Ravnopravno učešće ZA žene” s ciljem promovisanja  jednakog učešća žena u političkom, ekonomskom i društvenom razvoju. Dvodnevnu konferenciju, koja je fokusirana na implementaciju Rezolucije 1325 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda činila su četiri tematska panela:  “Političko učešće žena u procesima donošenja odluka na svim novima”“Žene u službi sigurnosti” “Ekonomsko osnaživanje žena” i Žene i socijalna sigurnost”.

Konferenciju je organizovao Klub parlamentarki Predstavničkog doma Federacije BiH u saradnji sa Međunarodnim republikanskim institutom (IRI) i Vanjskopolitičkom inicijativom BH (VPI), a koja je podržana od strane Američke agencije za međunarodni razvoj USAID i Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH.

Na panelima su učestvovali stručnjaci i uticajne ličnosti iz Bosne i Hercegovine  i  susjednih   zemalja   (Srbija,   Crna   Gora, Albanija i Makedonija).

NJ.E. Maureen Cormack, ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u BiH  otvorila je Konferenciju prvi dan, dok je drugi dan Konferencije otvorio  NJ.E. Edward Ferguson, britanski ambasador u BiH.

Potpredsjednica Kluba parlamentarki Zana Marjanović  kazala je novinarima prije skupa da je cilj konferencije stvaranje platforme za postizanje značajnih promjena na federalnom nivou, kroz djelovanje Kluba parlamentarki u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, a zajedničko djelovanje učesnika skupa (parlamentarki, panelista i gostiju) trebalo bi rezultirati zaključcima i preporukama za unapređenje rada na osnaživanju žena u političkom, ekonomskom i društvenom životu u FBiH.

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH učestovala je kao jedna od panelistkinja na panelu  “Političko učešće žena u procesima donošenja odluka na svim novima”. Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH imala je uvodnu riječ na Konferenciji na temu implementacije UN Rezolucije 1325 “Žene, mir i sigurnost” u Bosni i Hercegovini. Tom prilikom predstavila je dobre prakse u implementaciji Akcionog plana za provedbu UNSCR 1325 u BiH, ključna postigunuća u prioritetnim oblastima, te glavne prepreke i izazove i  koje su identifikovane u  provedbi Akcionog plana.

Fotografija: Privredna štampa