Sarajevo, 30. januar 2018.

Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova Ministarstva za ljudska prava i izbjegliuce BiH, uz podršku Misije OSCE-a u BiH objavljuje

Javni poziv za predlaganje kandidata 

za dodjelu Priznanja za doprinos u ostvarivanju ravnopravnosti spolova

u 2017. godini

Komisija nagradu dodjeljuje pojedincima ili pojedinkama iz BiH na temelju sljedećih kriterija:

  • osoba je pokrenula značajne promjene ka unaprijeđenju ravnopravnosti spolova u regionalnom, državnom, entitetskom, kantonalnom ili lokalnom kontekstu u BiH;
  • rezultati navedenih aktivnosti bili su vidljivi u 2017. godini;
  • implementacija standarda ravnopravnosti spolova nije u opisu poslova ili mandatu nominirane osobe.

Dobitnika ili dobitnicu Priznanja može predložiti bilo koja osoba, organizacija ili institucija uz detaljno obrazloženje postignutog doprinosa koji je nominirana osoba imala u promoviranju ili ostvarivanju standarda ravnopravnosti spolova u 2017. godini.

Rok za predaju prijedloga je 20. februar 2018., a obrazac se može pronaći na stranicama Parlament.ba i arsbih.gov.ba

Prijedloge treba slati na email adresu davorin.semenik@parlament.ba.

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu Priznanja za doprinos u ostvarivanju ravnopravnosti spolova u 2017. godini možete pogledati OVDE.