1. NAZIV UGOVORNOG ORGANA

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Agencija za ravnopravnost spolova BiH

 1. NAZIV PREDMETNE NABAVKE

Usluge hotelskog smještaja u zemlji za 2017.godinu

Usluge smještaja u jednokrevetnim sobama (noćenje sa doručkom) pružaju se sukcesivno, po potrebi. Korespodencija između Ugovornog organa i Pružatelja usluga koja se odnosi na ponude, narudžbe, rezervacije, potvrde usluga i sl. će se odvijati pisanim putem (telefaks, e-mail i sl.).

 1. RAZDOBLJE ZA KOJE SE ZAKLJUČUJE UGOVOR

Tokom 2017.godine

 1. PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

10.000,00 KM

 1. KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA

Kriterij se utvrđuje prilikom svake pojedinačne potrebe

 1. UVJETI KOJE PONUĐAČI TREBAJU ISPUNJAVATI

Da su registrirani za obavljanje predmetne djelatnosti

 1. RAZDOBLJE VAŽENJA PONUDE

Do 31.12.2017.godine

 1. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE

Ponuda se dostavlja putem pošte ili elektronske pošte

 1. ADRESA NA KOJU SE PONUDA DOSTAVLJA

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Agencija za ravnopravnost spolova BiH

Kulovića 4

71000 Sarajevo

protokol.arsbih@mhrr.gov.ba

 1. DA LI SE UGOVOR ZAKLJUČUJE ZA JEDNOKRATNO IZVRŠENJE ODREĐENE USLUGE ILI NA RAZDOBLJE KOJE NE MOŽE BITI DUŽE OD ČETIRI GODINE

Ugovori će se zaključivati jednokratno, prema potrebi, tokom 2017.godine. Račun za izvršenu uslugu do iznosa 1.000,00 KM bez PDV-a, smatrati će se ugovorom

 1. KRAJNJI ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ( DATUM,VRIJEME I MJESTO)

31.12.2017.GODINE  DO 12 SATI, Sarajevo

 1. KONTAKT TELEFON I ADRESA ELEKTRONSKE POŠTE

TELEFON : +387 33 209 761

email: protokol.arsbih@mhrr.gov.ba