Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavljuje:

JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge u projektu Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH“

Projekat „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH“  provodi Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, uz podršku američkog naroda preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Cilj projekta je  povećati kvalitet usluga i jednak pristup svih žrtava prevenciji i zaštiti od rodno zasnovanog nasilja u BiH. U svrhu postizanja navedenog cilja, predviđena je realizacija nekoliko specifičnih aktivnosti u sljedeća tri glavna područja djelovanja:

  1. Usklađivanje regulatornog okvira i standarda za jednak pristup zaštiti i učinkovitijoj prevenciji rodno zasnovanog nasilja u BiH,
  2. Izgradnja kapaciteta za bolji kvalitet zaštite od i prevencije rodnog zasnovanog nasilja
  3. Usaglašena metodologija i uspostavljeni mehanizmi za prikupljanje podataka, praćenje stanja i izvještavanje o rodno zasnovanom nasilju. 

Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH poziva kvalificirane kandidate/kinje da dostave ponude za sljedeće konsultantske usluge:

  1. Analiza pravnog okvira i izrada preporuka
  2. Analiza pravnog okvira za uspostavu mehanizma za prikupljanje podataka
  3. Analiza sektora socijalne zaštite
  4. Pravna, institucionalna i organizaciona analiza sektora zdravstva
  5. Komparativna analiza standarda 

Opis zadataka

Detaljan opis zadataka, kvalifikacija, sadržaj i način dostavljanja ponude kao i ostale relevantne informacije dostupne su na sljedećim linkovima:

Opis posla analiza pravnog okvira

Opis posla analiza pravnog okvira za sistem za razmjenu i prikupljanje podataka_.pdf

 Opis posla analiza sektora socijalne zaštite

Opis posla analiza zdravstveni sektor

 Opis posla pravna analiza standarda

Rok za predaju ponude je 01.11.2017. godine.