Sarajevo, 08.12.2017.

U okviru obilježavanja međunarodne kampanje 16 Dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, Agencija za ravnopravnost spolova BiH/Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u saradnji sa Centrom ženskih prava organizovala je  konferenciju pod nazivom „Predstavljanje Inicijative za Izmjene i dopune Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u cilju stvaranja zakonodavnog okvira za sankcionisanje osoba koje vrše krivična djela putem informaciono-komunikacionih tehnologija“.

Tom prilikom, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Samra Filipović Hadžiabdić, podsjetila je da je Bosna i Hercegovina je 2013. godine ratificirala Konvenciju Vijeća Evope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) čime se obavezala na poduzimanje zakonodavnih i drugih mjera radi osiguranja pravnog, institucionalnog i organizacionog okvira za prevenciju nasilja nad ženama, zaštitu žrtava nasilja te kažnjavanje počinitelja nasilja. Istanbulska konvencija u svojim članovima 17. i 34. prepoznaje nasilje nad ženama putem modernih sredstva komunikacije i informaciono-komunikacionih tehnologija, te poziva države članice na usvajanje politika koje bi imale za cilj prevenciju i zaštitu od ovog oblika nasilja nad ženama.

Pored toga, direktorica Agencije dodala je da su već neko vrijeme u medijima primjetne pojave seksizama i rodnih stereotipa i upozorila je na posljednje takve istupe državnih službenika.

Podsjetila je da Agencija za ravnopravnost spolova pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH reagira na pojave, a na konkretne slučajeve reagira u slučaju prijavljivanja kako ne bi bilo različitog tretmana prema građanima.

– Kada je u pitanju slučaj napada na dvije novinarke, Agencija će postupiti po prijavi i ispitati ovaj slučaj u kontekstu kršenja odredbi Zakona o ravnopravnosti spolova – kazala je Filipović-Hadžiabdić.

Predsjednica Centra ženskih prava Meliha Sendić napomenula je da je ovo prva inicijativa u BiH koja se odnosi na bilo kakvo sankcioniranje putem bilo kakvih tehnologija.

Prema podacima koje su prikupili tokom davanja besplatne prave pomoći uočili su da je više od 50 posto žena zatražilo pomoć za slučajeve porodičnog prava, ali zatražile su i pomoć kako se zaštiti kada ih partner prati ili prijeti putem mobilnih aplikacija.

– Na ta pitanja nismo imali odgovor te smo organizirali sastanke s predstavnicima policijskih i pravosudnih institucija gdje smo ustanovili da ne postoji zakonska odredba koja bi mogla odgovoriti na to i zbog toga smo pokrenuli ovu inicijativu – pojasnila je Sendić.

Urednica emisije “Interview 20” Sanela Prašović-Gadžo na koju se odnosi posljednji slučaj napada kazala je da se nerijetko događa da javne osobe budu izložene ovakvim napadima, naglašavajući da nije sporan samo jedan objavljeni post nego podrška koja mu je pružena, ali i brojni komentari na društvenim mrežama i portalima.

Istaknula je i da razmatra pokretanje tužbe protiv portala koji kao mediji omogućavaju vrijeđanje nje, njene porodice kao i druge novinarke Arijane Saračević-Helać, tvrdeći da su oni odgovorni za sadržaj koji plasiraju u javnost, dodajući još da za ovakve slučajeve nije dovoljna samo osuda.

Inicijativa za izmjenu Krivičnog zakona FBiH proslijeđena je Ministarstvu pravde FBiH, a zaključak Konferencije bio je da što veći broj instituicionalnih partnera podrži ovu inicijativu.

Ova aktivnost je provedena u okviru projekta Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH “Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH “ uz financijsku podršku USAID-a.