Članovi Europske komisije za borbu protiv rasizma i svih vidova netolerancije Vijeća Europe (ECRI) borave u službenom posjetu Bosni i Hercegovini s ciljem prikupljanja informacija na terenu za izradu izvještaja o stanju ljudskih prava u BiH. Izvještaj će se temeljiti na informacijama koje su na tematskim sastancima iznijeli predstavnici brojnih državnih, entitetskih i županijskih institucija, a koje se tiču poštivanja ljudskih prava s naglaskom na borbi protiv rasizma, diskriminacije, ksenofobije, antisemitizma i netolerancije.

Državna ministrica za ljudska prava i izbjeglice, Semiha Borovac je u ime institucije domaćina u BiH predstavila presjek stanja poštivanja ljudskih prava u BiH s posebnim osvrtom na preporuke koje je ovo tijelo Vijeća Europe dostavilo u svojim ranijim izvještajima. Istaknuto je kako se mora učiniti više kako bi se preporuke europskih institucija, pogotovo onih koje se bave promocijom i zaštitom ljudskih prava, dosljedno provodile i kako bi se što prije otklonile nepravilnosti naznačene u ranijim izvještajima.

Članovi ECRI-ja  danas, 11.3. završavaju svoj radni posjet još jednim sastankom s ministricom Borovac na kojem će se razgovarati o prikupljenim informacijama. Očekuje se kako će ECRI predstaviti i svoje dvije prioritetne preporuke koje bi Bosna i Hercegovina trebala provesti u iduće dvije godine.

Konačni izvještaj o stanju ljudskih prava u BiH ECRI će predstaviti krajem godine, nakon čega će se intenzivno raditi na izvještavanju o mjerama koje se poduzimaju u cilju provedbe datih preporuka.