Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BIH MLJPI Samra Filipović Hadžiabdić govorila je u emisiji Novi dan na N1 BIH na temu podijeljenog starateljstva – da li bi funkcionisalo u BiH. Pored direktorice, sagovornici su bili Nijaz Omanović, diplomirani socijalni radnik, Jasna Duraković profesoriica na FPN Jasnom Duraković i Edin Sarač, član udruženja Ravnopravo roditeljstvo BiH.

Na sljedećem linku pogledajte emisiju.