Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, MLJPI,  Samra Filipović Hadžiabdić učestvuje na redovnom sastanku Komisije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe (GEC) u Strasbourgu od 5. do 7. aprila 2017.
Na sastanku Komisije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe kao tačka dnevnog reda bit će rasprava o provedbi strateških ciljeva Strategije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe za period 2014.-2017., uključujući borbu protiv rodnih stereotipa i seksizama te izradu Nacrta Preporuke za borbu protiv seksizma, prevenciju i borbu protiv nasilja nad ženama.

U okviru ovog zasjedanja razmijenit će se stavovi i mišljenja o nacrtu nove Strategije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe, za period od 2018. do 2023. godine.

Također, ovo je prilika za konstruktivnu razmijenu iskustva sa predstavnicima/cama partnerskih međunarodnih institucija, uključujući druge sektore Vijeća Europe, kao i GREVIO, EIGE, OSCE.

Više o Komisiji za ravnopravnost spolova Vijeće Europe i ciljevima sastnka može pročitati na zvaničnom liku http://www.coe.int/en/web/genderequality/gender-equality-commission