Prezentacija rodno odgovorne budžetske analize

Prezentacija rodno odgovorne budžetske analize

U ponedjeljak, 18. jula 2016. godine, u Zgradi insitucija BiH, održana je prezentacija Rodno odgovorne budžetske analize odabranih sektora, odnosno programa Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Rodno odgovorna analiza provedena je tokom...
Rodno odgovorno budžetiranje

Rodno odgovorno budžetiranje

Gender senzitivno ili odgovorno budžetiranje je neophodno sredstvo koje podrazumijeva poštivanje načela ravnopravnosti spolova tokom pripreme budžeta, te raspodjele i dodjele finansijskih resursa. U Bosni i Hercegovini budžeti, u većini slučajeva, nisu kreirani prema...
Resursi ROB

Resursi ROB

Ovaj udžbenik predstavlja pionirsko djelo među akademskim publikacijama iz oblasti rodno odgovornog budžetiranja u regiji, i uključuje jedinstvenu kombinaciju znanja četiri renomirane univerzitetske profesorice i ekspertice iz pet različitih zemalja. Udžbenik nudi...
Šta jeste, a šta nije GRB?

Šta jeste, a šta nije GRB?

Rodno budžetiranje predstavlja urodnjavanje javnih politika na svim nivoima budžetskog procesa i restrukturiranje prihoda i rashoda kako bi se uzele u obzir potrebe i prioriteti različitih grupa žena i muškaraca imajući u vidu njihove različite uloge u porodici,...