Državna ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac i ambasadorica Kraljevine Norveške Guri Rusten su 23.11.2017.godine u Sarajevu potpisale Sporazum o grant sredstvima u iznosu od 917.000 Norveških kruna (više od 185.000 KM) namjenjenih realizaciji projekta “Unapređenje sigurnosti žena i odgovora na rodno zasnovanu diskriminaciju i nasilje u BiH”.

Ministrica Borovac je ovom prilikom istaknula da Kraljevina Norveška predstavlja jednog od najznačajnijih donatora i partnera izrazivši zahvalnost na dosadašnjoj, izuzetno značajnoj pomoći Bosni i Hercegovini u oblasti vladavine prava, jačanju civilnog društva, razvoju institucija i posebno jačanju pravosuđa u BiH.

Projekat doprinosi provedbi Istanbulske konvencije Vijeća Evrope, kao i drugih strateških dokumenata BiH u oblasti ravnopravnosti spolova, kao što su Gender akcioni plan BiH za period 2013 – 2017, i Akcioni plan za implementaciju UN Rezolucije 1325 „Žene, mir i sigurnost“ u BiH (2013-2017).

Aktivnosti u okviru ovog projekta bit će usmjerene ka unapređenju kvaliteta usluga sigurnih kuća za žene i djecu – žrtve rodno zasnovanog nasilja, uključujući i nasilje u porodici, a što je jedna od prioritetnih obaveza koje proističu iz Istanbulske konvencije. Sredstva iz projekta bit će usmjerena i za nabavku opreme, kako bi sigurne kuće bile adekvatno opremljene i potpuno operativne. U okviru ovog projekta bit će usvojeni novi i podržani već usvojeni lokalni akcioni planovi za provođenje UN Rezolucije 1325, a kojima se unapređuje sigurnost žena i djevojčica u njihovim lokalnim zajednicama.