U utorak, 05.01.2016. godine, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Samra Filipović-Hadžiabdić održala je sastanak sa zamjenicom direktora misije USAID-a u BiH, Elom Challenger.

Na sastanku je razgovarano o razvoju projekta Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, pod pokroviteljstvom USAID-a, za provedbu Istanbulske Konvencije – Konvencije Vijeća Europe o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja.

Inače, BiH je 07.11.2013. godine postala 6. zemlja članica Vijeća Europe koja je ratificirala Konvenciju i time se obvezala na poduzimanje zakonodavnih i drugih mjera radi osiguranja pravnog, institucionalnog i organizacijskog okvira za prevenciju nasilja nad ženama, zaštitu žrtava nasilja te kažnjavanje počinitelja nasilja.