Ministrica odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš, sa predstavnicima Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Bosne  i Hercegovine, učestvovala je  u radu završne konferencije   u okviru regionalnog projekta  “Jačanje regionalne saradnje u oblasti uvođenja rodne perspektive u reformu sektora sigurnosti na Zapadnom Balkanu”, koja se održala 15. juna 2016. godine u Beogradu u organizaciji UNDP/SEESAC.

MO2

Na završnoj konferenciji Jačanje regionalne saradnje u oblasti uvođenja rodne perspektive u reformu sektora sigurnosti na Zapadnom Balkanu, uz ministricu odbrane Bosne  i Hercegovine Marinu Pendeš, govorili su i direktorica Regionalnog ureda UNDP za Europu Cihan Sultanoğlu, ministar odbrane Republike Srbije Zoran Đorđević, generalni sekretar Regionalnog vijeće za saradnju Goran Svilanović, savjetnica ministra odbrane Republike Makedonije Marija Rashkovska, te specijalni predstavnik za žene, mir i sigurnost Generalnog sekretara NATO Marriet Schuurmann.

U cilju evaulacije rezultata  Projekta  u toku konferencije u Beogradu održana su i tri panela i to: Panel I – Uloga mehanizma rodne ravnopravnosti u ministarstvima odbrane i oružanim snagama; Panel II – Ključni aspekti politika za rodno osjetljivo upravljanje ljudskim resursima i Panel III – Značaj podizanja svijesti o rodnoj ravnopravnosti u vojsci. U ime Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga BiH na panelima su govorili sekretar Ministarstva odbrane BiH dr. Muhamed Smajić, pomoćnik ministra odbrane BiH za upravljanje personalom dr. Sead Muratović i pukovnik Fahir Žilić.

MO3

Projekat je  pružio podršku ministarstvima odbrane u jačanju kapaciteta mehanizama za rodnu ravnopravnost, unaprijeđenju uslova za efikasnije privlačenje, zapošljavanje i zadržavanje žena, što podrazumijeva senzitivizaciju pripadnika i pripadnica oružanih snaga  o pitanjima rodne ravnopravnosti, reviziju kadrovskih politika i procedura, te podršku napredovanju žena u vojnoj službi.

Sarajevo, 20.06.2016. godine