Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Samra Hadžiabdić-Filipović se u utorak 06.oktobra 2015. godine  sastala u Sarajevu sa ambasadorom Grčke u BiH Karlosom Gadisom.

Razgovaralo se o predstojećoj Konferenciji na temu Monitoring Istanbulske konvencije: „nove sinergije“, koja će se održati 20.10.2015. godine u Sarajevu, u okviru predsjedavanja Bosne i Hercegovine Komitetom Vijeća Evopre. Na Konferenciji će, pored ostalih domaćih i međunarodnih učesnika, učestvovati i gđa Fotini Kouvela, Generalna sekretarka za ravnopravnost spolova Republike Grčke.

Osim toga, na sastanku je bilo riječi o bliateralnim sastancima koje će gđa Kouvela, u okviru posjete Bosni i Hercegovini, održati sa institucijama i nevladinim organizacijama, nadležnim za pitanja ravnopravnosti spolova i osnaživanja žena.

fotografija2

S obzirom da je Republika Grčka trenutno u postupku ratifikacije Istanbulske konvencije, razmijenila su se iskustva o procesu ratifikacije i planu provođenja ove Konvencije.

Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH je upoznala ambasadora Gadisa sa aktivnostima i koracima koje je Bosna i Hercegovina prošla u procesu ratifikacije Istanbulske konvencije. Gadis je podsjetio da je Grčka zemlja koja se suočila sa problemima na svim nivoima vlasti, a takođe je naveo i probleme sa kojima se Grčka suočava i prilikom ratifikacije Istanbulske konvencije i naglasio kako je ratifikacija veoma bitna za njegovu državu, a posebno za žene u njegovoj državi.

fotografija1

Ambasador Gadis je izrazio želju da se Grčka priduži saradnji sa Balkanskom regijom, kako bi se ostvarili zajednički prioriteti definisani Zajedničkom izjavom o saradnji institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova. Ovom izjavom, kao proriteti u djelovanju, prepoznate su tri oblasti: provođenje UN Rezolucije Vijeća sigurnosti 1325 „Žene, mir i sigurnost“,  implementacija Istanbulske konvencije i ekonomsko osnaživanje žena.