U BiH se pruža i niz specijaliziranih usluga podrške žrtvama nasilja. Ove vrste usluga su uspostavljene  radi pružanja pomoći i podrške žrtvama nasilja kroz implementaciju zakona o zaštiti od nasilja u porodici, i odnose se na žrtve ove posebne vrste nasilja.

Na teritoriji BiH postoji devet sigurnih kuća sa 173 raspoloživa mjesta. Na području Federacije BiH ima šest sigurnih kuća sa 131 raspoloživih mjesta za smještaj žrtava nasilja u porodici. One djeluju u okviru nevladinih organizacija Fondacija lokalne demokratije-Sarajevo, Medica-Zenica, Vive Žene-Tuzla, Žene sa Une-Bihać, Žena BiH-Mostar i Caritas-Mostar. U isto vrijeme u Republici Srpskoj djeluju tri sigurne kuće pri nevladinim organizacijama Budućnost-Modriča, Udružene žene-Banja Luka i Lara-Bijeljina.

sigurne kuće u BIH copy

Kontakt
Fondacija lokalne demokratije Sarajevo
Bavadžiluk bb, 71000 Sarajevo
+387 33 237 240
+387 33 236 899
adl@bih.net.ba
www .fld.ba
mirjam caritas Prihvatilište za žene i djecu u nevolji „Mirjam“
Zagrebačka 5A
BiH – 88000 Mostar
Tel.: 036 328 916, 036 328 917
Faks: 036 328 918
e-mail: caritas-mostar@tel.net.ba
www.caritas-mostar.ba

Udruženje „MEDICA“ Zenica

Krivače 40,72000Zenica
+387 32 463 920
+387 32 463930
medica1@bih.net.ba
www.medicazenica.org

 


Vive ŽeneTuzla

Alekse Šantića bb,75000 Tuzla
+387 35 224 310
+387 35 224 311
vivezene@bih.net.ba
www.vivezene.ba


Udružene žene Banja Luka

Kalemegdanska 18, 78000 Banja Luka
+387 51 462 146
+387 51 463 143
office@unitedwomenbl.org
www.unitedwomenbl.org


buducnost_lOgo Udruženjegrađana “Budućnost” Modriča

Živojina Mišića 4, Modriča
+387/53/820-700
+387/53/820/701
gocalg@gmail.com
www.buducnost-md.com


Udruženje „Žene sa Une“ Bihać

Krupska 26, 77 000 Bihać
+387 37 220 855
+387 37 220 855
zena-una@bih.net.ba
www.zenesaune.org


Udruženje Žena B&HMostar

Ivana Krndelja 3, 88000 Mostar
+387 36 550 339; 558 525
+ 387 36 558 526; 550 023
zenabih@bih.net.ba
www.zenabih.ba