Svjetski dan borbe protiv AIDS-a započeo je svoju priču još 1987. godine, od strane ljudi u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji u Ženevi, ali pravi procvat doživio je 1995. godine, kada je predsjednik SAD-a najavio službenu najavu Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a. Nakon njega primjer su slijedili i drugi veliki svjetski dužnosnici. Bitna je i 1996. godina kada je stvoren Zajednički program UN-a za borbu protiv AIDS-a (Joint United Nations Program on HIV/AIDS) ili kraće UNAIDS. UNAIDS se bavi konstantnom borbom u vidu edukacija o bolesti i njenim prevencijama.
Prije nekoliko dana, UNAIDS je objavio izvještaj o stanju u globalnoj epidemiji AIDS-a, koji sadrži i neke vrlo ohrabrujuće nalaze koje je svijet već odavno čekao.
Ovo nam daje dokaze kako HIV preventivni programi donose značajne rezultate, to jest da se prvi put može vidjeti kako je smanjenje broja novih HIV infekcija jasno povezano s povećanjem znanja o HIV-u, promjenama u društvenim normama i usvajanjem sigurnijih ponašanja.
Vrijednosti ljudskog života moraju biti iste u cijelom svijetu.
U svijetu i u Bosni i Hercegovini se već gotovo 30 godina obilježava Svjetski dan borbe protiv AIDS-a 1. decembar, s ciljem podizanja svijesti javnosti i ukazivanja na javnozdravstveni značaj HIV/AIDS-a, važnost djelovanja u pravo vrijeme, pokazivanjem solidarnosti prema oboljelima, doprinos smanjenju stigme i diskriminacije, te doprinos zaštiti spolnog i reproduktivnog zdravlja. U svijetu je sve više žena zaraženo HIV virusom i one danas predstavljaju gotovo 50% novo zaraženih osoba. Iako stigmatizacija prati i muškarce i žene zaražene HIV-om, žene su još uvijek u većoj mjeri izložene riziku društvene osude, kao i riziku višestruke diskriminacije.
Žene zaražene virusom HIV-a izložene su većem riziku od siromaštva nego muškarci zaraženi HIV-om, a što je posljedica i njihovog nepovoljnijeg položaja na tržištu rada, odnosno manjim mogućnostima zapošljavanja. Navedeno dovodi i do ekonomske ovisnosti žena zaraženih HIV-om jer one postaju finansijski ovisne najčešće o partneru, a što može dovesti i do ekonomskog nasilja kao i svih drugih oblika porodičnog nasilja.
Cilj svakog pojedinca, treba da bude preduzimanje niza aktivnosti i mjera, koje su u našim mogućnostima, kako bi se smanjila diskriminacija zaraženih osoba, te promovisala individualna prava i odgovornosti osoba koje žive s HIV-om.
CWGL je objavio izvještaj, “Jačanje otpora: Suočavanje sa nasiljem nad ženama i HIV/AIDS-om,” koji se fokusira na područjima međusobne povezanosti u krizama društva, ljudskih prava i javnog zdravlja u vezi sa nasiljem nad ženama i HIV/AIDS-om. Za više informacija posjetite: http://www.cwgl.rutgers.edu/globalcenter/publications/strengthening.htm